МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

КОМПАНИЙН СҮҮЛИЙН
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛҮҮД

АЛСЫН ХАРАА 2050: МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ БОЛОВСРУУЛЛАА.

Үндэсний судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний Эм Эм Си Жи ХХК нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газартай хамтран “Үндэсний хөгжлийн нэгдсэн бодлогын баримт бичиг боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.

Зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд тус компани нь салбар бүрийн бодлого боловсруулах үүрэг бүхий яам, агентлагийн төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачдыг багтаасан дэд ажлын 8 хэсгийн ажлыг уялдуулах, аргачлал арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай уулзалт, семинарыг хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах, дэд ажлын хэсгийн боловсруулсан баримт бичгийг нэгтгэх, Ерөнхий сайдын 2019 оны 52 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт танилцуулах зэрэг ажлыг хэрэгжүүлсэн. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлын хүрээнд 80 орчим удаагийн уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, тус ажилд 400 гаруй эрдэмтэн судлаач, яам, агентлагийн удирдлага, албан хаагч шууд оролцож ажилласан бол нийтдээ 1,000 гаруй хүн дэмжлэг үзүүлж оролцож ажилласан байна.

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг ажлын хэсэг хянан үзэж, санал зөвлөмж өгснийг баримт бичигт тусган сүүлийн 3 дахь хувилбар болох “Алсын хараа 2050: Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан 2020 оны 01 сарын 06-ны өдөр Ерөнхий сайдад хүлээлгэн өглөө. Уг бодлогын баримт бичиг нь дараах 9 бүлгээс бүрдэж байгаа болно:

1. Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл
2. Хүний хөгжил
3. Амьдралын чанар ба дундаж давхарга
4. Эдийн засаг
5. Сайн засаглал
6. Ногоон хөгжил
7. Амар тайван, аюулгүй нийгэм
8. Бүсчилсэн хөгжил
9. Улаанбаатар ба дагуул хот

“Алсын хараа 2050: Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг” нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд заасны дагуу үндэсний, салбарын, салбар хоорондын болон бүс нутгийн түвшинд, урт, дунд, богино хугацааны зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх арга зам, хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжил, тэгш, хүртээмжтэй өсөлтийг хангахад чиглэсэн зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг нөөц, эх үүсвэртэй нь уялдуулан тооцсон хөгжлийн загварт суурилсан баримт бичиг болж чадсан гэж ажлын хэсгийн зүгээс дүгнэсэн юм.

Сүүлийн мэдээллүүд

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН...

12 сарын 26, 2019

Хэнтий аймгийн ЗДТГ-ын захиалгаар Хэнтий аймгийн МСҮТ-тэй хамтран “Хэнтий аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа”-г 2019 оны 11-12 сард хийж гүйцэтгэлээ

Дэлгэрэнгүй

Гэр хороолол дахь нийтийн тээврийн...

12 сарын 22, 2019

Та өглөө ажилдаа явахдаа ямар тээврийн хэрэгсэл ашигладаг вэ? Бусад олон мянган машины жолооч нарын адилаар өглөө бүр замын түгжрэлд бухимдаж сууна уу? Нийслэлийн...

Дэлгэрэнгүй

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ...

12 сарын 16, 2019

Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын захиалгаар ”ЧД-ийн ЗДТГ-ын хэрэглэгчийн үнэлгээ”-г судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эм Эм Си Жи” ХХК хийлээ.Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг олон улсын судалгааны ёс зүйн...

Дэлгэрэнгүй

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ...

12 сарын 12, 2019

Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ)-ын захиалгаар ”Үндэсний хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээ”-г судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эм Эм Си Жи” ХХК хийж гүйцэтгэлээ.Судалгааны мэдээлэл...

Дэлгэрэнгүй


Байршил


Судалгаа, төлөвлөлтийн газар
Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, Зүүн хүрээ хотхон, 203-р байр, 1-р орц, 4 давхарт
Монгол улс, Улаанбаатар хот

Мэдээлэл цуглуулалт, боловсруулалтын газар
Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Зохиомж дээд сургуулийн хойд талын хаалга, 57-р байр, 2 давхарт
Монгол улс, Улаанбаатар хот

Утсаар судалгаа авах төв
Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Зохиомж дээд сургуулийн хойд талын хаалга, 57-р байр, 2 давхарт
Монгол улс, Улаанбаатар хот

Google Maps дээр харах

Холбоо Барих


Судалгаа, төлөвлөлтийн газар
Утас/Факс: 976-77000188
И-мэйл: info@mmcg.mn

Маркетинг, харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга: Б.Хангал
Утас: 976-89009698
И-мэйл хаяг: khangal.b@mmcg.mn

Бизнесийн судалгааны хэлтсийн дарга: П.Түвшинмандах
Утас: 976-99070547
И-мэйл хаяг: tuvshinmandakh@mmcg.mn

Нийгмийн судалгааны хэлтэс:
Судалгаа, хөгжил хариуцсан захирал Ч.Даваасүрэн:
Утас: 976-99100599
И-мэйл хаяг: davaasuren@mmcg.mn

Мэдээлэл цуглуулалт, боловсруулалтын газар
Утас/Факс: 976-77000888
Газрын дарга: С.Долгорсүрэн
Утас: 976-99078655
И-мэйл: dolgorsuren@mmcg.mn

Утсаар судалгаа авах төв
Судалгааны менежер: Г.Отгондэлгэр
Утас: 976-88900228
И-мэйл: otgondelger.g@mmcg.mn
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2018. MMCG LLC.
Batu Digital