Skip links

Marketing Prof 5.0
Advanced training

Сургалтын танилцуулга

MarTech-д суурилсан Маркетингийн 5.0 шилжилт, Next CX маркетингийн агуулга процессын хувьсал, ковидын үеийн хэрэглэгчийн сентинмент New Normal зан төлвийн хувьсалын талаарх ОУ болон дотоодын судалгааны тайлангуудад суурилан Маркетинг, Судалгаа, Борлуулалтын “Marketing Prof 5.0” ахисан түвшний онол, практик хосолсон сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрөө танилцуулж байна

 • MacTech-д суурилсан Маркетингийн 5.0 шилжилт, Next CX маркетингийн агуулга процессын хувьсал
 • MarTech cуурь технологиуд /Big data, AI, NLP, IOT, MR, Blockchain/
 • Бүтээгдэхүүн үнэ цэнэ бизнес хөгжүүлэлтийн загвар NPD model
 • UX/UI дижитал бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
 • Брэндинг стратеги, айдентити, байршуулалт, хөгжүүлэлтийн процесс
 • Маркетингийн коммуникацын стратегийн процесс, мониторинг
 • Kриетив маркетинг ОУ-ын шилдэг кейсүүд
 • Cошиал маркетинг
 • Маркетинг автоматжуулалт, CRM, HubSpot
 • Пост ковид дараах хэрэглэгчийн амьдралын хэв маягт гарч буй өөрчлөлт
 • Маркетингийн судалгаа шинжилгээний арга, аргачлалыг зөв сонгох
 • Судалгааны түүвэрлэлтийн оновчлол, мэдээлэл цуглуулалтын процесс
 • Маркетингийн судалгааны ОУ-ын загвар, аналитикүүд
 • Судалгааны орчин техникүүд, био метрик, нейромаркетинг түүлс
 • Борлуулалтын удирдлагын өнөөгийн болон ирээдүйн чиг хандлагууд
 • Борлуулалтын удирдлагын систем
 • Талбар буюу харилцагчид төвлөрсөн процессийн удирдлага
 • Нөөцийн удирдлага
 • Борлуулалтын ажилтныг удирдах
 • Биечилсэн борлуулалтын техникүүд
 • Телемаркетинг: 10+10: дүрэм
 • Наймаалцал буюу үнийн талаарх хэлэлцээр
Маркетинг, борлуулалтын чиглэлийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэх, мэргэшихийг зорьж буй БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД, ЭНЭ ЧИГЛЭЛЭЭР АЖИЛЛАХЫГ СОНИРХОЖ БУЙ ХУВЬ ХҮМҮҮС БОЛОН ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДАД зориулагдсан болно.
 • Маркетинг зөвлөх үйлчилгээ, судалгаа, брэнд хөгжүүлэлт, борлуулалтын чиглэлд 10+ жил топ компаниудад ажилласан зөвлөхүүд
 • Монголын томоохон компаниудын маркетинг, борлуулалт, үйлчилгээний асуудлыг удирдсан туршлагатай зөвлөхүүд
 • UX, UI, Cошиал, Маркетингийн автоматжуулалт чиглэлээр дагнаж ажиллаж байгаа агентлагууд

Нийт 68 цагийн сургалтын багц хөтөлбөр бөгөөд 1 сарын хугацаанд үргэлжилнэ.

 1. Маркетингийн онол болон практикийн хичээл: 40 а.цаг
 2. Маркетингийн судалгааны арга, аргачлал, онол болон практикийн хичээл: 12 а.цаг
 3. Борлуулалтын онол болон практикийн хичээл: 16 а.цаг

Сургалтын материал

Сургалтын мэдээлэл

ажлын бус цагт

Сургалтын цагын хуваарь

Даваа, Лхагва, Баасан, Бямба

Анги дүүргэлт

Нэг ангид 15-20 хүн хамрагдана

Cургалтын төлбөр

940,000 төгрөг /НӨАТ багтсан болно/